Kontekst
Konferencji

W ciągu ostatnich dwóch lat zorganizowaliśmy już 5 edycji konferencji poświęconej hiperautomatyzacji (miały one miejsce w czerwcu i listopadzie 2020 r., lutym i grudniu 2021 r. oraz marcu 2022 r. ). Uczestniczyło w nich blisko 8000 osób z całej Polski. W listopadzie 2022 mija 3 lata, od kiedy firma Gartner spopularyzowała termin hiperautomatyzacja. Uznaliśmy, że to świetna okazja, aby ponownie spotkać się i porozmawiać o sukcesach i porażkach wdrażania tej koncepcji w polskich firmach.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu!
prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak

Image
Andrzej Sobczak
Wyróżniki
konferencji

01. Tylko praktyka

Wystąpienia mają postać case study - prelegenci będą odnosić się do swoich praktycznych doświadczeń. 

02. Dwie perspektywy

W ramach konferencji przewidziane są dwa strumienie - zarządczy (dla menadżerów i biznesu) i techniczny (dla zespołu wytwórczego).

03. Dostęp do nagrań

Zarejestrowanym uczestnikom zapewniamy 30 dniowy dostęp do nagrań z konferencji oraz materiałów udostępnionych przez prelegentów.

04. Giełda pracy

W ramach konferencji odbędzie się giełda pracy dla specjalistów z zakresu hiperautomatyzacji (RPA / LowCode / ...). 

05. Nie jesteście leadami

Nie udostępniamy nikomu maili uczestników konferencji - nie traktujemy Państwa jako leady sprzedażowe.

06. Element większej całości

Konferencja jest częścią przedsięwzięcia dotyczącego budowy polskiej społeczności hiperautomatyzacji - Liderzy.AI.

Perspektywy
rozwoju
32.6%

Wskaźnik CAGR dla rynku RPA

Przewiduje się, wielkość rynku RPA / RDA wzrośnie z 1.09 mld w 2019 r. do 7.2 mld USD w 2025 r.

50.0%

Wskaźnik CAGR dla rynku Process Mining

Przewiduje się, wielkość rynku Process Mining wzrośnie z 185 mln USD w 2018 r. do 1.42 mld USD w 2023 r.

31.1%

Wskaźnik CAGR dla rynku LowCode

Przewiduje się, wielkość rynku LowCode wzrośnie z 10,3 mld USD w 2019 r. do 187 mld USD w 2030 r.

29.7%

Wskaźnik CAGR dla rynku chatbotów

Przewiduje się, wielkość rynku chatbotów wzrośnie z 2,6 mld USD w 2019 r. do 9,4 mld USD w 2024 r.